top of page

“Capturing’s Life Meaningful Moments”

 ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ ก็ บ ภ า พ ช่ ว ง เ ว ล า ที่ มี ค ว า ม ห ม า ย ใ น ช่ ว ง ชี วิ ต ข อ ง คุ ณ

by FenderFoto

รับถ่ายภาพ_FenderFoto-04301.jpg
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ประวัติส่วนตัว/FenderFoto

FenderFoto

 A Female Photographer

ขอแนะนำตัวคร่าวๆนะคะ ชื่อเล่น เฟนเดอร์ค่ะ ตอนนี้รับถ่ายรูปเป็น Freelance Photographer อยู่คะ เฟนเดอร์จบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย University of the West of England, Marketing Communications ก่อนที่จะไปเรียนต่อเฟนเดอร์ได้มีโอกาสร่วมงานกับตากล้องชื่อดังของเมืองไทย โดยเฟนเดอร์มีตำแหน่งเป็น Assistance Photographer ทำให้เราค้นพบตัวเองว่าเราชอบถ่ายรูป และตอนนี้ก็ได้สานฝันตัวเอง มาเป็นช่างภาพรับถ่ายรูปเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายรูปแต่งงาน ถ่ายรูปครอบครัว ถ่ายรูปรับปริญญา โดยอุปกรณ์ที่ใช้ระดับ Professional เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ภาพถ่ายที่ไฟล์รูปมีคุณภาพ

จากประสบการณ์ทำงานด้านการถ่ายถ่ายภาพโดยตรง ทั้งอยู่เบื้องหลัง และเบื้องหน้า บวกกับเห็นการทำงานด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆ ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์ แถมเราส่งรูปให้ลูกค้าไวมากๆด้วยคะ 

หวังว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้นะคะ : )

This website is listed in the Thailand Photographers Directory

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page